Alt-Elfenbein mit Cites

Alt-Elfenbein mit Cites

Hohlungsabschnitt, ca. 18 mm dick

Hohlungsabschnitt, ca. 18 mm dick

41,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Pen-Blank/Stab ca. 115x18x18mm

Pen-Blank/Stab ca. 115x18x18mm

139,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalstück ohne Riss, ca. 6 - 10,5 mm dick

Schalstück ohne Riss, ca. 6 - 10,5 mm dick

54,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Bogenabschnitt, ca. 44 x 80 x 10-21mm

Bogenabschnitt, ca. 44 x 80 x 10-21mm

59,50 EUR

zzgl. Versandkosten

Zahnquerschnitt

Zahnquerschnitt

98,50 EUR

zzgl. Versandkosten

Abschnitt von der Rinde, bis ca. 16mm dick

Abschnitt von der Rinde, bis ca. 16mm dick

49,50 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 58,5 x 24,5-27mm x 2,2 - 5,5mm

Schalenpaar ca. 58,5 x 24,5-27mm x 2,2 - 5,5mm

35,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Dreikant aus dem Mittelstück, Länge ca. 155 mm

Dreikant aus dem Mittelstück, Länge ca. 155 mm

82,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 60,5 x 25,5 x 2,5 - 6 mm

Schalenpaar ca. 60,5 x 25,5 x 2,5 - 6 mm

39,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Bogenabschnitt ca. 55 x 31,5 x 6 - 18mm

Bogenabschnitt ca. 55 x 31,5 x 6 - 18mm

33,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Keilstück quer geschnitten, bis 18 mm dick

Keilstück quer geschnitten, bis 18 mm dick

37,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Ringabschnitt quer geschnitten, ca. 100 x 115 mm

Ringabschnitt quer geschnitten, ca. 100 x 115 mm

44,90 EUR

zzgl. Versandkosten

Ringabschnitt quer geschnitten, bis 20mm dick

Ringabschnitt quer geschnitten, bis 20mm dick

65,50 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 69 x 27,5 x 3,3 - 6,8 mm

Schalenpaar ca. 69 x 27,5 x 3,3 - 6,8 mm

54,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Hohlungsabschnitt, Stärke bis 18mm

Hohlungsabschnitt, Stärke bis 18mm

54,50 EUR

zzgl. Versandkosten

Dreikant-Abschnitt ca. 117 x 29/22 mm x 13/0mm

Dreikant-Abschnitt ca. 117 x 29/22 mm x 13/0mm

52,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 68 x 27,5 x 3,2 - 7,2 mm

Schalenpaar ca. 68 x 27,5 x 3,2 - 7,2 mm

54,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 89 x 32,5 x 7,5 - 14 mm

Schalenpaar ca. 89 x 32,5 x 7,5 - 14 mm

120,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 91 x 33,5 x 8 - 13,5 mm

Schalenpaar ca. 91 x 33,5 x 8 - 13,5 mm

144,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 90 x 36 x 7,5 - 14 mm

Schalenpaar ca. 90 x 36 x 7,5 - 14 mm

138,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 95 x 36 x 8-14mm

Schalenpaar ca. 95 x 36 x 8-14mm

169,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 60x24x2,8 bis 6,3mm

Schalenpaar ca. 60x24x2,8 bis 6,3mm

37,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Schalenpaar ca. 65,5x26,5x3-6,2mm

Schalenpaar ca. 65,5x26,5x3-6,2mm

48,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Zuschnitt ca. 132x46x21,5mm

Zuschnitt ca. 132x46x21,5mm

194,00 EUR

zzgl. Versandkosten

Platte ca. 53,5 x 32,5 x 5-7,3mm

Platte ca. 53,5 x 32,5 x 5-7,3mm

28,90 EUR

zzgl. Versandkosten

Platte ca. 51,5 x 32,5 x 4,8-5,3mm

Platte ca. 51,5 x 32,5 x 4,8-5,3mm

25,50 EUR

zzgl. Versandkosten

Platte ca. 46,6 x 37 x 4,2-5,4mm

Platte ca. 46,6 x 37 x 4,2-5,4mm

23,50 EUR

zzgl. Versandkosten